Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Reflctions of AO,BO,CO in BC,CA,AB


Let ABC be a triangle, La the reflection of AO in BC, Lab,Lac the reflections of La in BO, CO, resp. and A' := Lab /\ Lac. Similarly B',C'.


The triangles ABC, A'B'C' are perspective.

Perspector ?

APH, 13 December 2011

--------------------------------------------

The perspector is X26.

The locus is a 16th curve through O and H, which is a trivial case.
Francisco Javier García Capitán
14 December 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Free Hit Counter