Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ORTH. PROJECTIONS OF MORLEY TRIANGLE VERTICES -2


Let A'B'C' be the Morley 1st Triangle.

Denote

A'b, A'c = the orthogonal projections of A' on CB', BC', resp.

B'c, B'a = the orthogonal projections of B' on AC', CA', resp.

C'a, C'b = the orthogonal projections of C' on BA', AB', resp.

1. A'b,A'c, B'c, B'a, C'a, C'b are con-conic (??).

2. The Euler Lines of A'AbAc, B'B'cB'a, C'C'aC'b are concurrent. (??)

Antreas P. Hatzipolakis, 11 Jan. 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Free Hit Counter