Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

PICASSO POINT Generalized


Generalization of PICASSO POINT.

Let ABC be a triangle, A'B'C' the antipodal triangle of ABC (=circumcevian triangle of O) and D a point.


Let A"B"C" be the circumcevian triangle of D with respect A'B'C' (ie A" is the other than A' intersection of A'D with the circumcircle etc)

Denote:

N1,N2,N3 the NPC centers of the triangles A"BC, B"CA, C"AB.

The four NPC centers N, N1,N2,N3 are concyclic.

Which is the center, General Picasso Point, of the circle ?

APH, 17 January 2012

---------------------------------------------

This is the midpoint of DH.

Francisco Javier García Capitán
17 January 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Free Hit Counter