Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

INRADIUS 3

Let ABC be a triangle D a point on BC and r_1,r_2 the inradii of ABD, ACD resp. To construct ABC if we know the angles of ABC and are given the r_1,r_2.

Solution:

Let AE = h_a be the altitude from A and r the inradius of ABC.We have:

h_a = 2r_1r_2 / (r_1 + r_2 - r)

(by this Theorem)

and

r / h_a = 4Rsin(A/2)sin(B/2)sin(C/2)/2RsinBsinC = sin(A/2)/2cos(B/2)cos(C/2)

==> h_a is known.

Addendum (12-1-2011):

Synthetic solution by Nikolaos Dergiades:
Hyacinthos, Message 19725

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Free Hit Counter