Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

FEUERBACH POINT

Let ABC be a triangle and A1,A2,A3 the NPC centers of IBC,ICA,IAB, resp.

The circumcenter O0 of A1A2A3 is N of ABC and the orthocenter H0 of A1A2A3 is I of ABC.

Which point wrt A1A2A3 is the Feuerbach point F of ABC (it lies on the Euler line of A1A2A3) ?

Antreas P. Hatzipolakis, 5 May 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Free Hit Counter