Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

INRADIUS 1

Let P be a point, 1,2,3,4 four lines passing through P and 0 a line intersecting the four lines at four distinct and real points (ie not passing through P and not parallel to some one of the four lines)


Denote:

r_ij := the inradius of the triangle bounded by the lines (0,i,j)

THEOREM


1/r_14 =

[(1/(r_12*r_24)) - (1/(r_13*r_34))] /

[((1/r_12) + (1/r_24)) - ((1/r_13) + (1/r_34))]

Simple application of the altitude formula found HERE.

Exercise for the reader:
Find the formula of the r_23

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Free Hit Counter