Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

NEW POINTS

X(30734) =  EULER LINE INTERCEPT OF X(32)X(21448)

Barycentrics    a^2 (5 a^4-5 b^4+26 b^2 c^2-5 c^4) : :
Barycentrics    (36 R^2-5 SW)S^2 + 5 SW SB SC : :

As a point on the Euler line, X(30734) has Shinagawa coefficients {4 E - 5 F, 5 E + 5 F)}.

See Kadir Altintas and Ercole Suppa, Hyacinthos 28811.

X(30734) lies on these lines: {2,3}, {32,21448}, {111,9605}, {373,26864}, {576,3066}, {1351,10545}, {1495,10541}, {3053,8585}, {3167,15019}, {3292,9777}, {5050,5643}, {5544,6800}, {5640,11482}, {5644,9544}, {5651,11477}, {5943,22234}, {8780,11451}, {9306,22330}, {10314,15860}, {11465,14530}, {14924,22112}, {15034,15465}

X(30734) = {X(i),X(j)}-harmonic conjugate of X(k) for these {i,j,k}: {3,5020,16042}, {3,12105,9715}, {3,16042,11284}, {1995,5020,11284}, {1995,11284,25}, {1995,16042,3}Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Free Hit Counter